YAĞMURLAMA SULAMA < geri  

Yağmurlama sulama yöntemi, yapraklarının ıslatılmasından kaynaklanan hastalıklara duyarlı bitkiler dışında tüm bitkilerin sulanmasında kullanılır. Ayrıca her türlü toprak bünyesinde ve topografik koşullarda uygulanabilir. Yağmurlama sulama yöntemi su alma hızı yüksek hafif bünyeli topraklarda, eğimi yüksek ya da dalgalı topografyaya sahip alanların sulanmasına uygundur.
YAĞMURLAMA SULAMANIN AVANTAJLARI
 • Topografyası düzgün olmayan alanların tesviyesine gerek yoktur.
 • Su alma hızı yüksek hafif bünyeli topraklarda yüksek su uygulama randımanı sağlanır.
 • Su iletimi ve su uygulama randımanı yüksektir. 
 • İyi bir projeleme ve uygulama ile erozyon sorunu ortadan kalkar.
 • Sulama kolaylığı ve işçilik masrafı azalır.
 • Bitki besin maddeleri ve tarım ilaçları sulama suyu ile birlikte verilebilir.
 • Ekonomik değeri yüksek bazı sebze ve meyve ağaçları dondan korunabilir.
 • Rüzgarla taşınan toz ve zararlı haşereler yağmurlamayla yıkanabilir.
YAĞMURLAMA SULAMA DÜZENİ

Tipik bir yağmurlama sulama sistemi aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır.

 • Pompa
 • Ana hat borusu
 • Lateral
 • Sprink

Pompa suyu kaynağından alır ve uygun bir basınçla boru sistemine iletir.
Anahat boruları suyu pompadan alır ve laterallere iletir. Boru hatları bazı durumlarda tarla üzerinde kalıcı olarak, bazı durumlarda ise konumları taşınmak suretiyle bölge bölge değiştirilir.
Lateraller suyu ana hatlardan alarak sprinklere ulaştırırlar.

Yağmurlama sulama sistemleri genel olarak 3 ‘e ayrılırlar.
1. Taşınabilir Sistemler: Ana ve lateral borular bütün arazi sulanana kadar kademeli olarak bir konumdan diğerine taşınır.
2. Yarı Sabit Sistemler: Ana boru sabittir. Lateraller bütün arazi sulanana kadar kademeli olarak bir konumdan diğerine taşınır.
3. Sabit Sistemler: Ana boru ve lateraller sabit, çoğunlukla toprak altına gömülüdür.

ÖNEMLİ NOKTALAR
 • Motopomp bağlantısından sonra motorun titreşiminin boru sistemine aktarılmasını önlemek için ES parça kullanılmalıdır.
 • Ana boru hatları lateral borulara dik konumda olmalıdır.
 • Lateral boru hatları mümkün olduğunca eğimsiz veya bayır aşağı döşenmelidir.
 • Rüzgarın şiddetli estiği yerlerde lateraller rüzgar yönüne dik olacak şekilde döşenmelidir.Homojen bir sulama ve işçilikten tasarruf için lateral uzunluğu kısa tutulmalıdır.
  • Sistemin düzeni, sistem maliyetini ve işçiliği en aza düşürecek şekilde yapılmalıdır.
  • Boru ve parçalardaki conta yuvalarının temizliği kontrol edildikten sonra contaları takılmalı daha sonra birleştirme yapılmadır.
  • Sistemin içine yabancı madde girmemesi için pompa emme borusunun ucuna filtre takılması gerekmektedir.
  • Sistemin içine kaynaktan gelen su vasıtasıyla yabancı madde girmişse bu maddeler sistemin sonundaki kör tapaların bir süre açılmasıyla dışarı atılmalıdır.
  • Sulama sezonu bittikten sonra sisteme ait olan bütün parçalar kurutulmalı, temizlenmeli ve stok’a alınmalıdır.
Bu konuda da yağmurlama sulama teknolojisi ile SERTA TARIM olarak her zaman üreticilerimizin yanındayız.

 

Serta Tarım